BRÆNDE

Brug kun rent og tørt træ

Hvis brændet skal bruges her og nu  må brændets fugtighed må højst være 18-20 procent. (BESTIL OVNTØRRET BRÆNDE) Træets fugtindhold måles med en træfugtmåler.

Det frarådes at brænde spånplader eller træ, der er trykimprægneret, limet, malet, lakeret eller på anden måde behandlet.  
Fyr ej heller med farvede tryksager, mælkekartoner, plastik og lign. Ved forbrændingen kan sundhedsskadelige stoffer i disse materialer blive frigivet til indeluften og op igennem skorstenen.

Du kan godt fyre med affaldstræ, der ikke er behandlet. Du får dog sjældent særlig meget varme ud af det, fordi affaldstræet ofte er meget tørt og brænder hurtigt af.

Brug brændestykker i en passende størrelse

Det er vigtigt, at brændestykkerne har en tilpas størrelse i forhold til ovnens kammerDe må hverken være for store eller for små. Som regel er en længde på 25-35 cm passende. 
Hvis du fylder for store stykker brænde i ovnen, er der ikke ilt nok til forbrændingen, og hvis brændestykkerne er for små, bliver temperaturen for lav. Begge dele giver dårlig forbrænding og megen forurening.

Vælg brænde efter behovet

Forskellige brændesorter brænder forskelligt:
 
  • Brænde af lette træarter som fyrretræ og gran er godt til optænding.
  • Brænde af tungere træsorter som bøg, eg og ask brænder i længere tid og er derfor godt, hvis du skal varme huset op en hel dag.
  • Brænde af birketræ er smukt og perfekt til en hyggeaften. Vær dog opmærksom på, at birketræ knitrer meget og kan sende gløder ud i stuen.

 

tørt-brænde

Varme og massefylde

Alle arter af træ har den samme varmemængde pr. kg brænde. Men massefylden er IKKE den samme for - de forskellige typer træ vejer forskelligt pr. rummeter.
 

De lette træarter kan bruges, når der skal tændes op i brændeovnen - de er letantændelige og får hurtigt godt fat.

De tunge træsorter brænder langsommere. De bruges, når der er kommet godt gang i ovnen. Massefylden er høj, så du skal ikke fyre så tit.

Når du køber pejsebrænde, kan du få det leveret, skåret og kløvet i passende stykker. Du skal endelig sikre dig, at træet er tørt nok til at blive anvendt til den aktuelle fyringssæson.
For at vurdere om træet er tørt nok, kan følgende små tips anvendes:

Slå brændestykkerne mod hinanden. Lyden skal være skarp. Vådt træ vil give en dump lyd.
Du kan også spytte på den ene ende af træstykket eller dyppe det i sæbevand. Pust så i den modsatte ende - hårdt ...

Træet er tørt, hvis luften, du puster igennem, får spyttet eller sæbevandet til at boble.

Et måleinstrument, der præcist angiver vandindholdet i et stykke træ, kan selvfølgelig også bruges - men det er vist at overdrive lidt som almindelig privatperson.

Du kan også tænde op i brændeovnen: Brænder træet med en let og klar gul flamme, er det tørt. Kommer der kraftig, mørk røg, er træet ikke tørt nok.

Brænde tørreprocessen

Det er mest hensigtsmæssigt at købe træ ind i foråret - så kan det ligge og tørre hele sommeren.

Skal du selv i gang med at fælde og kløve, er det en god idé at fælde træet inden 1 april.

Kløvningen fremskynder tørringsprocessen, så sav og kløv træet inden 1 maj. Brug en flækøkse eller lej en kløvemaskine.

Opbevar dit brænde under halvtag sommeren over. En presenning kan bruges, men den forhindrer samtidig fordampning.
Du kan også bygge en såkaldt bikube - den ser rigtig flot ud i haven. Træstykkerne vil få luft ind fra alle sider og vandet kan løbe af. Bikuben kan overdækkes om vinteren.

I september begynder brændet at optage vand fra luften - også selvom træet er dækket til eller stablet i et skur.

Har du mulighed for det, er det en god idé at tage brændet ind en uge før, det skal brændes. Så tørrer det helt op.

Køb nu til næste fyringssærson. Så har de tørt brænde når det skal bruges
De sparer ved køb af frisk brænde nu.


Husk brænde skal overdækkes men ikke indelukkes.